akhav-20

posta ana sayfa ana sayfa ana sayfa iletişim

Talasemi

Giriş: 1950'li yıllarda, Türkiye'de hemoglobinopati ile ilgili ilk çalışmalar Prof. Dr. Muzaffer Aksoy tarafından başlatılmıştır. 1970'li yıllarda, Prof. Dr. Ayhan Çavdar ve Prof. Dr. Ayten Arcasoy tarafından sağlıklı Türk toplumunda talasemi taşıyıcı sıklığı %2.1 bulunmuştur. 1970'li yıllardan beri, talasemi ve hemoglobinopati konusunda çalışmalar belirli üniversitelerde hocalarımızın öncülüğünde başlamış, ekiplere yeni isimler eklenerek, çalışmalarını sürdürmektedir.

Yasal Çalışmalar: Kanun; 30.12.1993 tarihinde, 3960 sayılı Kalıtsal Kan Hastalıkları ile Mücadele Kanunu çıkmıştır. Kanunun hazırlanmasında, TBMM'ne sunulmasında ve Sağlık Bakanlığı ile koordine edilmesinde Prof. Dr. Ayten Arcasoy hocamızın büyük emekleri geçmiştir. Kanunun yayınlanmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya, Antakya, Mersin ve Muğla'da talasemi merkezleri kurulmuştur. Bu merkezlerde hastaların tedavileri yanında tarama çalışmalarına da hız verilmiştir.

Bu tarihten sonra Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı aracılığı ile evlenecek çiftlerde talasemi taraması yapılması önerilmiş, İl Hıfzıssıha Kurul kararı ile bu inceleme zorunlu hale getirilmiştir.

1994-2000 yılları arasında, il Hıfzıssıha Kurul kararları ile İzmir, Muğla, Antalya, Mersin ve Hatay' da evlenecek çiftlere talasemi ve hemoglobinopati taraması zorunlu hale getirilmiştir

1994-197 yılları arasında; Prof. Dr. Çiğdem Altay ve Prof. Dr. Şükrü Cin öncülüğünde, Türkiye'de talasemi ve hemoglobinopati konusunda çalışan Üniversite, SSK, Devlet Hastaneleri, Vakıf ve dernek temsilcileri ile "BİRLİK" oluşması için toplantılar yapılmıştır.

UHK: Ulusal Hemoglobinopati Konseyi: 23.06.2000 tarihinde, Sağlık Bakanlığı Ana-Çocuk Sağlığı-Aile Planlaması ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile,Türkiye'de talasemi ve hemoglobinopati konusunda çalışan Üniversite, SSK, Devlet Hastaneleri, Vakıf ve dernek temsilcileri ile kurulmuştur. Danışma ve Yürütme Kurulları oluşturuldu.

Sağlık Bakanlığı ile birlikte Antalya ve Mersin'de Talasemi için öncelikli illerin Sağlık Müdürlerinin katıldığı eğitim ve strateji toplantıları düzenlemiştir

Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Hemoglobinolpati Konseyi 1995-2000 yılları arasında, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde ki 16 merkezin yaptığı tarama çalışmalarını toplamıştır. Talaseminin sık görüldüğü 16 merkezde son beş yıl içinde 377.339 sağlıklı kişi taranmış olup, ortalama talasemi taşıyıcı sıklığı %4.3 bulunmuştur.

2005 yılında Ulusal Hemoglobinopati Konseyi yerine hukuki zeminde yer alan derneklerin bir araya gelmesi oluşan Talasemi Federasyonu kurulmuştur.