akhav-20

posta ana sayfa ana sayfa ana sayfa iletişim

Doku Bankası Yönetmeliği

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B.10.0.THG.0.17.00.03-2123 22066 * 03.06.2009

KONU : Doku ve Hücre Laboratuvarı ve Bankacılığı.

………………….VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2009/35

Bilindiği gibi, dünyada kök hücrelerin tıpta kullanımı konusunda halen yoğun olarak sürdürülen araştırmalar neticesinde tedavide kullanılabilme umudu taşıyan insan doku ve hücre çeşitleri de günden güne artmakta, bu kapsamda insan diş dokusu ve diğer bazı doku ve hücrelerden elde edilen kök hücrelerin de işlenerek ve dondurularak hasta tedavisi için saklanması gündeme gelmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak son zamanlarda, yurt dışındaki bir takım bankalara, Bakanlığımızdan izin alınmadan diş dokusu götürüldüğü, bu konuda Ülkemizde tanıtım ve reklam faaliyetleri yapıldığı ve yine Ülkemizde bulunan bazı kordon kanı bankalarının otolog olarak diş kök hücresi işleme ve saklama faaliyetleri yaptıkları tespit edilmiştir.

2238 sayılı Organ ve Doku Alınması Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelikler gereğince, insan doku ve hücrelerinin Bakanlığımızın izni olmadan yurt dışına çıkarılması, yurt dışından getirilmesi, bu kapsamdaki faaliyetlerin reklamının yapılması, insan doku ve hücresinin ticaretinin ve komisyonculuğunun yapılması yasak olup mevzuata aykırı olarak gerekli izinler alınmadan doku ve hücre ile ilgili işlemlerin yapılması da adli ve idari müeyyidelere bağlanmıştır. Bakanlığımızca, doku ve hücrelerin alınması, işlenmesi, saklanması ve dağıtımı hakkında mevzuat çalışmaları sürdürülmekte olup çalışmalar sonuçlanıncaya kadar;

1) Kordon kanı bankacılığı için çalışma onayı verilmiş her hangi bir bankada, Bakanlığımızın izni olmadan kordon kanı dışında her hangi bir insan doku ve hücresinin işlenmesi ve saklanması faaliyetlerinin yapılmaması,

2) Bakanlığımızdan izin alınmadan insan diş dokusu v.b. doku ve hücrelerin yurtdışına gönderilmesi veya Ülkeye sokulması ile bu konularda ticari faaliyetler, reklam ve komisyonculuğun yapılmasının engellenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve yukarıda izah edilen konular hakkında ilgili tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlar ve vakıflara bağlı kuruluşların bilgilendirilmesi ve bahsi geçen hususlara titizlikle riayet edilmesinin teminini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

81 İl Valiliği

1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

2) Yüksek Öğretim Kurulu

3) Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı