akhav-20

posta ana sayfa ana sayfa ana sayfa iletişim

Muhtarlara Talasemi Eğitimi

AKDENİZ KAN HASTALIKLARIN VAKFINDAN

MUHTARLARA TALASEMİ EĞİTİMİ

Türkiye'de halen 1.400.000 Talasemi taşıyıcısı ve 5000 Talasemi hastası bulunmaktadır. Antalya'da ise, 200.000 Talasemi taşıyıcısı mevcut olup, 700 Talasemi hastasının da tedavisi de sürmektedir.

Antalya, ülkemizde talasemi sıklığı konusunda lider olduğu gibi, eğitim, tarama, doğum öncesi tanı hizmetleri gibi talasemi önleme konusun da ve hastalara uygulanan tedaviler konusunda da ülkemizde lider olarak hizmetlerini sürdürmektedir.

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı (AKHAV) , özellikle başta Talasemi (Akdeniz Anemisi) olmak üzere kalıtsal kan hastalıkları ve edinsel kan hastalıkları konularında dünya standartları düzeyinde uygulama, eğitim ve bilimsel araştırmalar yapmak üzere 1996 yılında, hasta yakınları, işadamları ve hekimlerin katılımıyla kurulmuştur.

Vakfımız kurulduğu günden bu yana yaptığı eğitim çalışmaları ile Antalya ve çevresinde Talasemiyi tüm topluma tanıtmış ve hastalık korku olmaktan çıkmıştır.

Vakfımızın başlattığı "Önce Talasemi sonra nikah" kampanyası ile, Antalya şehir merkezinde Talasemili hasta doğumu %90 azalmıştır. Bu kampanya tüm ülkeye yayılarak 33 ilde uygulanmaya başlanmıştır.

Vakfımızın hastalara kan bulunması konusunda başlattığı "Talasemi Çiçekleri Solmasın" kampanyası ile, toplum bilinçlendirilerek her Talasemi hastasına sürekli kan bağışı kazandırmak için "Kan annesi ve Kan babası " programı uygulanmaktadır. Şu anda bu kampanya Türk Kızılayı tarafından tüm ülkede uygulamaya konulmuştur.

Vakfımızın yaptığı bilimsel çalışmalar ulusal ve uluslararası düzeyde devam etmektedir.

Vakfa yapılan bağışlar yanında vakfın Antalya şehir merkezinde kurmuş olduğu laboratuvardan (AKHAVTAG) elde edilen gelirler ile Talasemili hastalara eğitim ve sosyal konularda destek sağlanmaktadır.

Vakfımız, ülkemizde Talasemi konusunda en etkili ve en önde gelen sivil toplum örgütü olmuştur.

Vakfımız, Talasemiyi önleme konusunda tüm belediye ve muhtarlarımızın gösterdiği hassasiyeti dikkate alarak, bu konuda Antalya Valiliği izni ile, 22 Kasım - 17 Aralık 2010 tarihleri arasında, muhtarlara yönelik bir eğitim çalışması planlamaktadır.

Eğitim programı, Talasemi Federasyonu ve Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Duran Canatan ve Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Keser tarafından verilecektir.

Antalya Valiliğinin desteği ile Antalya'daki tüm muhtarlara aşağıdaki programla bilgilendirme eğitimi verilecektir.

Prof. Dr. Duran CANATAN

Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı