akhav-20

posta ana sayfa ana sayfa ana sayfa iletişim

DAMLA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ VE GENETİK TANI MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Sicil No: Antalya (26584) (28515)
Adres: Güllük Caddesi, Antelsan İş Merkezi No:8/3 07050 ANTALYA

DAMLA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

Madde 1: Aşağıda isimleri ortakların sahip olduğu bir limited şirket kuruluşudur.

  • Akdeniz Kan Hastalıkları Vakfı adına Av. Ali Rıza Tıraş
  • Prof. Dr. Duran Canatan

Madde 2: Şirket ünvanı: DAMLA ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİDİR.

Madde 3 : Şirketin başlıca amacı ve konuları şunlardır.

a) Kalıtsal ve edinsel hastalıklar konusunda eğitim, tanıtım, toplum taramaları yapmak, genetik danışma vermek, moleküler düzeyde tanı ve araştırma amaçlı DNA analiz ve araştırma labaratuarlarını kurmak, işletmek, prenatal tanı koymak, kemik iliği nakli üniteleri kurmak, kalıtsal ve edinsel hastaliklara ilişkin eğitim poğramları oluşturmak, Özel Hastane, Özel sağlık yurtları, Özel polikinikler, Özel check-up merkezleri, Özel muayenehane ve bunlara ilave tesisleri kurup işletmek.

b)Sağlıklı insanlarda hastalıkların erken teşhisi ve koruyucu hekimlik amacına yönelik hizmet vermek.

c)Muayenehane, laboratuvar, teşhis, tedavi, ameliyat sonrası bakım hizmetleri için gerekli olan her türlü araç ve gereci temin etmek. Ayrıca aynı amaca yönelik her türlü mal, alet, yiyecek, içecek, ilaç ve malzemeleri temin etmek.

d)Sağlık konusu ile ilgili yarar sağlamak amacı ile bilimsel kurslar düzenlemek, düzenlenenlere katılmak.

e)Yurtiçi ve Yurt dışında sağlık hizmetlerinden yararlanmak için, gelen şahısların konaklayacakları tesisleri kurup işletmek, sağlık turizm konusunda her türlü faaliyette bulunmak.

f)Yurtiçi ve Yurt dışında sağlıkla ilgili konuların gerçekleştirilebilmesi için gerekli her türlü tıbbi alet araç, ilaç ve diğer malzemeler ile ekipmanları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını almak, üretmek, ithal ve ihraç etmek, bu konuyla uğraşan kuruluş ve kişilerle çalışma yapmak, ortaklıklar kurmak. Bu konularda ihracat ev ithalat yapan şirketlere ortak olmak ve işbirliğinde bulunmak, taahhüt işlerine girmek, nakliye işleri yapmak.

g)Faaliyet konularını genişletmek için; Bilgisayar sistemlerini personel eğitimi amacına yönelik alet ve cihazları üretmek ithal ve ihraç etmek . Bu konularla uğraşan şirketlere ortak olmak. Bu şirketler ile ortak çalışmalar yapmak, işletme konusu ile ilgili olarak işbirliği yaptığı veya ortaklığı bulunduğu veya kendisine ortak olan şirketlerden, bankalar ve diğer tüm finans kuruluşlarından, yerli ve yabancı resmi kurumlardan, devletlerden tısa, orta ve uzun vadeli borçlar alabilir.

h)Şirketin faaliyetleri için lüzumlu her türlü gayrimenkul ve hükmünde hakları, her çeşit menkul malları ve gayrimenkul üzerindeki aynı ve şahsi her türlü hakları satın alabilir. İktisap devir veya temlik edebileceği gibi elden çıkarabilir. Şirket işleri için lüzumlu görünecek menkul ve gayrimenkul malları ile hak ve tesisler üzerine şirket için rehine, ipotek verebilir, fek edebilir, hak ve alacakların temini ve tahsisi için aynı ve şahsi her türlü teminat verebilir, gösterebilir, alabilir, menkul ve gayrimenkuller ile ilgili bilumum ihalelere iştirak edebilir, veya başkalarına ihale edebilir. Satış mağazaları, depolar, antrepolar ve bunlarla ilgili sair tesisler kurabilir. Şirket kendi ihtiyacı için aldığı menkul ve gayrimenkul malları ihtiyacı dışında kaldığı zaman kiraya verebilir veya satabilir. Her türlü bankalardan veya diğer her nevi müesseselerden kredi alabilir. Mukavelelerle muameleler yapabilir.

I)Yabancı Sermaye Başkanlığı’ndan izin almak şartıyla şirket iştigal konusu ile ilgili ve onun elde edilmesine yardımcı olan veya diğer alanlarda çalışan yerli ve yabancı şirketler kurabilir veya onlara katılabilir, onların hisse senetleri, tahvil ve diğer menkul kıymetlerini aracılık yapmamak şartıyla alıp, satabilir, rehin ve teminat olarak gösterebilir.

i) Şirket ekonomik amaç ve konusunun gerektiği her türlü malı, ticari ve sınai girişimlerde bulunabilir. Markalar ticaret ünvanları, ihtira beratları, maddeler, resimler, know-How, patent, lisans, leasing, franchising ve kota hakları iktisap edebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. Daha önce kurulmuş başka şirketlere hak ve menfaatleri ile yükümlülüklerini devir alır, devir edebilir.

j) Konuları ile ilgili iş makinaları almak satmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek.

Damla Özel Sağlık Hizmetleri ticaret gazetesi 18022013